Val preventie training

Met het ouder worden neemt het uithoudingsvermogen af, vermindert de spiermassa en wordt het reactievermogen trager. Valincidenten komen hierdoor vaker voor bij ouderen en kunnen grote gevolgen hebben. Het is de voornaamste reden voor het ontstaan van blessures bij ouderen. Één op de drie mensen boven de 65 jaar valt minstens eenmaal per jaar. Het aantal valincidenten neemt toe met de leeftijd. Iedere 5 minuten komt een oudere op de SEH-afdeling na een valongeval. De meeste ongevallen ontstaan door struikelen of uitglijden tijdens het lopen. Verder is bekend dat de helft van alle valongevallen in huis plaatsvinden.

Valangst
Een val leidt niet alleen tot lichamelijk letsel. Vaak ontstaat de angst om opnieuw te vallen. Het gevolg hiervan is dat activiteiten worden vermeden, waardoor het valrisico groter wordt. De helft van de mensen die wel eens gevallen zijn, geven aan bang te zijn om opnieuw te vallen. Leven met (val) angst heeft grote gevolgen voor de ervaren kwaliteit van leven. Daarnaast is de kans om (opnieuw) te vallen groter voor ouderen met valangst dan voor ouderen zonder valangst. Oftewel door valangst kan men in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Waarom verhoogt het val risico bij ouderen?
Eerder werd al benoemd dat met het ouder worden een afname ontstaat van het uithoudingsvermogen, de spiermassa en dat het reactievermogen trager wordt. Tevens wordt het valrisico verhoogd door het minder worden van balans en loopvaardigheid. Daarnaast kan het valrisico extra vergroot worden door bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde medicatie, duizeligheid, een bepaalde aandoening, verminderd zicht etc.

Valpreventie cursus
Door het volgen van een valpreventie training kan een val voorkomen worden, kunt u uw valangst verminderen, wordt u zelfverzekerder in uw bewegen en weet u wat u moet doen mocht u toch vallen. Tijdens de cursus wordt er gewerkt aan het verbeteren van kracht, balans en het looppatroon. Dit doormiddel van balans- en krachtoefeningen en het lopen van een hindernisbaan. In de hindernisbaan zullen meerdere activiteiten uit het dagelijks leven nagebootst worden.

Een val is helaas niet altijd te voorkomen. Door deze cursus weet u wel hoe u het beste kunt vallen. U leert verschillende valtechnieken. Ook zal er geoefend worden hoe u het makkelijkst overeind kunt komen na een val.

Voor wie?
De valpreventie cursus is voor iedereen die 60 jaar of ouder is, met angst om te vallen of wel eens is gevallen. U komt echter pas in aanmerking als u geen osteoporose heeft of een andere aandoening waardoor u zich niet mag inspannen. U dient bovendien 15 minuten zonder loophulpmiddel te kunnen lopen.

 

Jorn Bergers is bij ons gespecialiseerd in het geven van valpreventie training, dit kan individueel of in groepsverband