D.A.M. mobilisatie’s

De afkorting D.A.M. staat voor: Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie. Dit houdt in dat de beweging van een beperkt gewricht door de handen van de therapeut beïnvloedwordt om een versoepeling te bewerkstellingen.

Wat is het doel van D.A.M. mobilisaties?
Deze therapie is dus gericht op het opheffen van functiestoornissen in de gewrichten van wervelkolom en extremiteiten (armen en benen).

De manuele mobilisaties volgend de methode D.A.M. is een techniek die ontwikkeld is door praktiserende manueel therapeuten, die zeer actief zijn op het gebied van onderzoek en scholing. De mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en functie van gewrichten en spieren. Wetenschappelijk onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat het bindweefsel van door immobilisatie beperkt beweeglijk geworden gewrichten, paradoxaal genoeg, juist slapper is geworden dan voorheen. Het ‘rekken’ van kapsel en banden is daarmee een verouderde behandelwijze. Een bewegingsbeperking blijkt te berusten op het progressief ontsporen van het gewricht gedurende het doorlopen van een bewegingstraject, op basis van een veranderde positie van de momentane draaiingsassen van het gewricht.

Bij welke aandoeningen is D.A.M. techniek toepasbaar?
Deze functiestoring ligt ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat in de orthopedie aangeduid als bijvoorbeeld: PHS, arthrosis deformans, tendinitis, frozen shoulder, myalgie, HNP, bursitis, etc..

Jorn Bergers is bij ons in de praktijk gespecialiseerd in het uitvoeren van D.A.M. mobilisatie’s.